ბოტანიკური ბაღი

ბოტანიკური ბაღი

თანამედროვე ბოტანიკური ბაღების წარმოშობა შეიძლება დავუკავშიროთ ევროპულ შუა საუკუნეების სამკურნალო ბაღებს, რომელიც ცნობილია როგორც სამკურნალო ბაღების სახელწოდებით. პირველი ასეთი ბაღი დაარსდა იტალიური რენესანსის პერიოდში, მე -16 საუკუნეში. ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს საუკეთესო კომუნიკაციის საშუალებას მეცნიერებასა და საზოგადოებას შორის, ეს კავშირი  დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან  მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ ამა თუ იმ დაავადების წარმოშობაში გარემო ისეთსავე როლს ასრულებს  როგორსაც გენეტიკა.  ადამიანები, რომლებიც ახლოს არიან პარკებთან, ნაკძალებთან, ბაღებთან, ზოგადად  მცენარებთან , აქვთ  უკეთესი ჯამრთელობა ვიდრე ქალაქში სტრესულ გარემოში მცხოვრებებს.