აპარტამენტის ტიპის ნომერი
4 ადამიანისთვის
დღის ღირებულება
აგვისტო:
798 ლ
ივლისი:
665 ლ
ივნისი / სექტემბერი:
585 ლ
დანარჩენი თვეები:
425 ლ
აპარტამენტის ტიპის ნომერი
5 ადამიანისთვის
დღის ღირებულება
აგვისტო:
931 ლ
ივლისი:
771 ლ
ივნისი / სექტემბერი:
678 ლ
დანარჩენი თვეები:
518 ლ

ნომრის დაჯავშნა