ლუქსის ტიპის ნომერი
2 ადამიანისთვის
დღის ღირებულება
აგვისტო:
532 ლ
ივლისი:
425 ლ
ივნისი / სექტემბერი:
372 ლ
დანარჩენი თვეები:
186ლ
ლუქსის ტიპის ნომერი (დამატებით საწოლი)
3 ადამიანისთვის
დღის ღირებულება
აგვისტო:
665 ლ
ივლისი:
532 ლ
ივნისი / სექტემბერი:
465 ლ
დანარჩენი თვეები:
280 ლ

ნომრის დაჯავშნა