ნომრები და ფასები

სტანდარტული 2x

2 ადამიანისთვის:
აგვისტო  319 ლარი
ივლისი   239 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   186 ლარი
დანარჩენი თვეები  150 ლარი
3 ადამიანისთვის:
აგვისტო  399 ლარი
ივლისი   306 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   239 ლარი
დანარჩენი თვეები  150 ლარი
2 ადამიანისთვის:
აგვისტო  372 ლარი
ივლისი   266 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   212 ლარი
დანარჩენი თვეები     180 ლარი
3 ადამიანისთვის:
აგვისტო  465 ლარი
ივლისი   332 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   266 ლარი
დანარჩენი თვეები     180 ლარი

სტანდარტული 4x

4 ადამიანისთვის:
აგვისტო  532 ლარი
ივლისი   425 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   319 ლარი
დანარჩენი თვეები    300 ლარი
5 ადამიანისთვის:
აგვისტო  612 ლარი
ივლისი   492 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   372 ლარი
დანარჩენი თვეები    300 ლარი
4 ადამიანისთვის:
აგვისტო  585 ლარი
ივლისი   478 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   372 ლარი
დანარჩენი თვეები     300 ლარი
5 ადამიანისთვის:
აგვისტო  678 ლარი
ივლისი   545 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   426 ლარი
დანარჩენი თვეები     300 ლარი

ლუქსი

2 ადამიანისთვის:
აგვისტო  532 ლარი
ივლისი   425 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   372 ლარი
დანარჩენი თვეები    186 ლარი
3 ადამიანისთვის:
აგვისტო  665 ლარი
ივლისი   532 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   465 ლარი
დანარჩენი თვეები    280 ლარი

აპარტამენტი

4 ადამიანისთვის:
აგვისტო  798 ლარი
ივლისი   665 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   585 ლარი
დანარჩენი თვეები     425 ლარი
5 ადამიანისთვის:
აგვისტო  931 ლარი
ივლისი   771 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   678 ლარი
დანარჩენი თვეები  518 ლარი