ნომრები და ფასები

სტანდარტული 2x

2 ადამიანისთვის:
აგვისტო  333 ლარი
ივლისი   250 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   222 ლარი
დანარჩენი თვეები  195 ლარი
3 ადამიანისთვის:
აგვისტო  399 ლარი
ივლისი   306 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   239 ლარი
2 ადამიანისთვის:
აგვისტო  389 ლარი
ივლისი   280 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   250 ლარი
დანარჩენი თვეები     222 ლარი
3 ადამიანისთვის:
აგვისტო  465 ლარი
ივლისი   332 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   266 ლარი
 

სტანდარტული 4x

4 ადამიანისთვის:
აგვისტო  551 ლარი
ივლისი   445 ლარი
დანარჩენი თვეები    333 ლარი
5 ადამიანისთვის:
აგვისტო  612 ლარი
ივლისი   492 ლარი
დანარჩენი თვეები    372 ლარი
4 ადამიანისთვის:
აგვისტო  585 ლარი
ივლისი   478 ლარი
დანარჩენი თვეები     372 ლარი
5 ადამიანისთვის:
აგვისტო  678 ლარი
ივლისი   545 ლარი
დანარჩენი თვეები     425 ლარი

ლუქსი

2 ადამიანისთვის:
აგვისტო  532 ლარი
ივლისი   425 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   372 ლარი
დანარჩენი თვეები    186 ლარი
3 ადამიანისთვის:
აგვისტო  665 ლარი
ივლისი   532 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   280 ლარი
დანარჩენი თვეები    240 ლარი

აპარტამენტი

4 ადამიანისთვის:
აგვისტო  798 ლარი
ივლისი   665 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   585 ლარი
დანარჩენი თვეები     425 ლარი
5 ადამიანისთვის:
აგვისტო  931 ლარი
ივლისი   771 ლარი
ივნისი/სექტემბერი   678 ლარი
დანარჩენი თვეები  518 ლარი